Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Hai Phong
> Qinzhou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 1 Ngày
Đi thẳng
2.734.380
Chi tiết
BILL 994.320 VNĐ / B/L
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
AFS 745.740 VNĐ / B/L
Telex release 745.740 VNĐ / B/L
2.485.800 5.220.180 31-12-2022
Hai Phong
> Qinzhou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 1 Ngày
Đi thẳng
2.734.380
Chi tiết
BILL 994.320 VNĐ / B/L
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
AFS 745.740 VNĐ / B/L
Telex release 745.740 VNĐ / B/L
4.971.600 7.705.980 31-12-2022
Hai Phong
> Qinzhou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Thứ 3 /Thứ 5 1 Ngày
Đi thẳng
2.734.380
Chi tiết
BILL 994.320 VNĐ / B/L
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
AFS 745.740 VNĐ / B/L
Telex release 745.740 VNĐ / B/L
4.971.600 7.705.980 31-12-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2 /Thứ 3 /Thứ 6 27 Ngày
Chuyển tải
5.340.600
Chi tiết
THC 3.229.200 VNĐ / Cont
BILL 993.600 VNĐ / B/L
SEAL 248.400 VNĐ / Cont
ENS 869.400 VNĐ / B/L
29.559.600 34.900.200 15-12-2022
Ho Chi Minh
> Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Thứ 2 32 Ngày
Chuyển tải
4.471.200
Chi tiết
THC 3.229.200 VNĐ / Cont
BILL 993.600 VNĐ / B/L
SEAL 248.400 VNĐ / Cont
31.050.000 35.521.200 27-12-2022
Hai Phong
> Santos
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Thứ 5 38 Ngày
Đi thẳng
4.275.576
Chi tiết
THC 3.107.250 VNĐ / Cont
BILL 944.604 VNĐ / Cont
SEAL 223.722 VNĐ / Cont
31.072.500 35.348.076 15-12-2022
Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
8.078.850
Chi tiết
THC 5.965.920 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
AMS 870.030 VNĐ / Cont
20.259.270 28.338.120 24-12-2022
Shenzhen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2 /Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
5.717.340
Chi tiết
THC 4.474.440 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
497.160 6.214.500 15-12-2022
Hai Phong
> Santos
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
6.711.660
Chi tiết
THC 3.355.830 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 994.320 VNĐ / Cont
AMS 1.118.610 VNĐ / Cont
64.630.800 71.342.460 14-12-2022
Da Nang (Da Nang Port)
> Los Angeles
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 22 Ngày
Đi thẳng
6.711.660
Chi tiết
THC 4.598.730 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
Telex 870.030 VNĐ / Cont
39.772.800 46.484.460 30-11-2022