Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Công ty Sealight Logistics Lianyungang
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
20'GP Thứ 4 12 Ngày
Chuyển tải
5.708.500
Chi tiết
DOC 815.500 VNĐ / B/L
THC 3.029.000 VNĐ / Cont
CIC 1.165.000 VNĐ / Cont
CL 233.000 VNĐ / Cont
HL 466.000 VNĐ / B/L
699.000 6.407.500 31-07-2020
Công ty Sealight Logistics Lianyungang
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
40'GP Thứ 4 12 Ngày
Chuyển tải
8.155.000
Chi tiết
DOC 815.500 VNĐ / B/L
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
CIC 2.330.000 VNĐ / Cont
CL 349.500 VNĐ / Cont
HL 466.000 VNĐ / B/L
1.165.000 9.320.000 31-07-2020
Công ty Sealight Logistics Lianyungang
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
40'HQ Thứ 4 12 Ngày
Chuyển tải
8.155.000
Chi tiết
DOC 815.500 VNĐ / B/L
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
CIC 2.330.000 VNĐ / Cont
CL 349.500 VNĐ / Cont
HL 466.000 VNĐ / B/L
1.165.000 9.320.000 31-07-2020
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh
> Xiamen
20'GP Chủ nhật 10 Ngày
Đi thẳng
1.840.700
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
AMS 699.000 VNĐ / B/L
699.000 2.539.700 31-07-2020
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh
> Xiamen
40'GP Chủ nhật 10 Ngày
Đi thẳng
1.840.700
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
AMS 699.000 VNĐ / B/L
1.631.000 3.471.700 31-07-2020
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh
> Xiamen
40'HQ Chủ nhật 10 Ngày
Đi thẳng
1.840.700
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
AMS 699.000 VNĐ / B/L
1.631.000 3.471.700 31-07-2020
Công ty Sealight Logistics Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
5.708.500
Chi tiết
DOC 815.500 VNĐ / B/L
THC 3.029.000 VNĐ / Cont
CIC 1.165.000 VNĐ / Cont
CL 233.000 VNĐ / Cont
HL 466.000 VNĐ / B/L
-932.000 4.776.500 31-07-2020
Công ty Sealight Logistics Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
8.155.000
Chi tiết
DOC 815.500 VNĐ / B/L
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
CIC 2.330.000 VNĐ / Cont
CL 349.500 VNĐ / Cont
HL 466.000 VNĐ / B/L
-1.398.000 6.757.000 31-07-2020