Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí cảng đi (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Cty TNHH Công Nghệ Panpic Ho Chi Minh
> Hai Phong
20'GP Thứ 2/ Thứ 3 2 Ngày
Đi thẳng
69,000
Chi tiết
EBS 23.000 VNĐ / Cont
DOC 23.000 VNĐ / Cont
SLF 23.000 VNĐ / Cont
46,000 115,000 31-12-2019
Cty TNHH Công Nghệ Panpic Ho Chi Minh
> Hai Phong
40'GP Thứ 2/ Thứ 3 2 Ngày
Đi thẳng
69,000
Chi tiết
EBS 23.000 VNĐ / Cont
DOC 23.000 VNĐ / Cont
SLF 23.000 VNĐ / Cont
46,000 115,000 31-12-2019
Cty TNHH Công Nghệ Panpic Ho Chi Minh
> Hai Phong
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3 2 Ngày
Đi thẳng
69,000
Chi tiết
EBS 23.000 VNĐ / Cont
DOC 23.000 VNĐ / Cont
SLF 23.000 VNĐ / Cont
46,000 115,000 31-12-2019
Cty TNHH Công Nghệ Panpic Ho Chi Minh
> Hai Phong
45'HQ Thứ 2/ Thứ 3 2 Ngày
Đi thẳng
0 46,000 46,000 31-12-2019
Cty TNHH Công Nghệ Panpic Ho Chi Minh
> Hai Phong
20'GP Thứ 2/ Thứ 5 Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
138,900
Chi tiết
EBS 46.300 VNĐ / Cont
DOC 46.300 VNĐ / Cont
SLF 46.300 VNĐ / Cont
46,300 185,200 29-02-2020
Cty TNHH Công Nghệ Panpic Ho Chi Minh
> Hai Phong
40'GP Thứ 2/ Thứ 5 Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
138,900
Chi tiết
EBS 46.300 VNĐ / Cont
DOC 46.300 VNĐ / Cont
SLF 46.300 VNĐ / Cont
46,300 185,200 29-02-2020
Cty TNHH Công Nghệ Panpic Ho Chi Minh
> Hai Phong
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5 Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
138,900
Chi tiết
EBS 46.300 VNĐ / Cont
DOC 46.300 VNĐ / Cont
SLF 46.300 VNĐ / Cont
46,300 185,200 29-02-2020
Cty TNHH Công Nghệ Panpic Ho Chi Minh
> Hai Phong
45'HQ Thứ 2/ Thứ 5 Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
138,900
Chi tiết
EBS 46.300 VNĐ / Cont
DOC 46.300 VNĐ / Cont
SLF 46.300 VNĐ / Cont
46,300 185,200 29-02-2020