Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ganzhou
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ganzhou, Ganzhou, Jiangxi, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
5.764.850
Chi tiết
THC 4.470.700 VNĐ / Cont
BILL 1.058.850 VNĐ / B/L
SEAL 235.300 VNĐ / Cont
7.059.000 12.823.850 14-08-2022
Ganzhou
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ganzhou, Ganzhou, Jiangxi, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
5.764.850
Chi tiết
THC 4.470.700 VNĐ / Cont
BILL 1.058.850 VNĐ / Cont
SEAL 235.300 VNĐ / Cont
7.059.000 12.823.850 14-08-2022
Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2 /Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
1.411.800
Chi tiết
BILL 1.176.500 VNĐ / B/L
SEAL 235.300 VNĐ / Cont
8.235.500 9.647.300 31-08-2022
Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 2 /Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
1.411.800
Chi tiết
BILL 1.176.500 VNĐ / B/L
SEAL 235.300 VNĐ / Cont
16.471.000 17.882.800 31-08-2022
Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2 /Thứ 5 3 Ngày
Đi thẳng
1.411.800
Chi tiết
BILL 1.176.500 VNĐ / B/L
SEAL 235.300 VNĐ / Cont
16.471.000 17.882.800 31-08-2022
Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
4.470.700
Chi tiết
THC 3.058.900 VNĐ / Cont
BILL 1.176.500 VNĐ / B/L
SEAL 235.300 VNĐ / Cont
9.882.600 14.353.300 31-08-2022
Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'GP Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
5.882.500
Chi tiết
THC 4.470.700 VNĐ / Cont
BILL 1.176.500 VNĐ / B/L
SEAL 235.300 VNĐ / Cont
18.118.100 24.000.600 31-08-2022
Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'HQ Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
5.882.500
Chi tiết
THC 4.470.700 VNĐ / Cont
BILL 1.176.500 VNĐ / B/L
SEAL 235.300 VNĐ / Cont
18.118.100 24.000.600 31-08-2022
Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
2.117.700
Chi tiết
BILL 1.176.500 VNĐ / B/L
SEAL 235.300 VNĐ / Cont
AFR 705.900 VNĐ / B/L
5.176.600 7.294.300 31-08-2022
Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
2.117.700
Chi tiết
BILL 1.176.500 VNĐ / B/L
SEAL 235.300 VNĐ / Cont
AFR 705.900 VNĐ / B/L
7.529.600 9.647.300 31-08-2022