Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Hai Phong (Hai Phong Port)
> Nhava Sheva
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 3 /Thứ 4 15 Ngày
Đi thẳng
9.744.000
Chi tiết
Bill fee 928.000 VNĐ / B/L
THC 3.364.000 VNĐ / Cont
SEAL 232.000 VNĐ / Cont
LSS 2.552.000 VNĐ / Cont
R/R Quantum (applied 01 Nov, 2020) 1.856.000 VNĐ / Cont
Telex release 812.000 VNĐ / B/L
38.976.000 48.720.000 30-11-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
1.095.100
Chi tiết
BILL 885.400 VNĐ / B/L
SEAL 209.700 VNĐ / Cont
1.631.000 2.726.100 14-12-2020
Ho Chi Minh
> La Spezia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
La Spezia, La Spezia, Liguria, Italy
20'GP Thứ 5 23 Ngày
Chuyển tải
4.520.200
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 2.679.500 VNĐ / Cont
ENS 699.000 VNĐ / B/L
58.250.000 62.770.200 30-11-2020
Ho Chi Minh
> La Spezia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
La Spezia, La Spezia, Liguria, Italy
40'GP Thứ 5 23 Ngày
Chuyển tải
5.685.200
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.844.500 VNĐ / Cont
ENS 699.000 VNĐ / B/L
88.540.000 94.225.200 30-11-2020
Ho Chi Minh
> La Spezia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
La Spezia, La Spezia, Liguria, Italy
40'HQ Thứ 5 23 Ngày
Chuyển tải
5.685.200
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.844.500 VNĐ / Cont
ENS 699.000 VNĐ / B/L
95.530.000 101.215.200 30-11-2020
Ho Chi Minh
> Fos sur Mer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
20'GP Thứ 6 34 Ngày
Chuyển tải
4.520.200
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 2.679.500 VNĐ / Cont
ENS 699.000 VNĐ / B/L
51.260.000 55.780.200 30-11-2020
Ho Chi Minh
> Fos sur Mer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
40'GP Thứ 6 34 Ngày
Chuyển tải
5.801.700
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.961.000 VNĐ / Cont
ENS 699.000 VNĐ / B/L
82.715.000 88.516.700 30-11-2020
Ho Chi Minh
> Fos sur Mer
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
40'HQ Thứ 6 34 Ngày
Chuyển tải
5.801.700
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.961.000 VNĐ / Cont
ENS 699.000 VNĐ / B/L
87.375.000 93.176.700 30-11-2020