Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 /Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
5.375.625
Chi tiết
THC 4.117.500 VNĐ / Cont
BILL 1.029.375 VNĐ / B/L
SEAL 228.750 VNĐ / B/L
13.267.500 18.643.125 30-09-2021
Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
6.976.875
Chi tiết
THC 4.117.500 VNĐ / Cont
BILL 1.029.375 VNĐ / B/L
SEAL 228.750 VNĐ / Cont
TELEX 800.625 VNĐ / B/L
AMS 800.625 VNĐ / B/L
263.062.500 270.039.375 30-09-2021
Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 7 /Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
1.257.300
Chi tiết
BILL 1.028.700 VNĐ / Cont
SEAL 228.600 VNĐ / Cont
8.458.200 9.715.500 31-10-2021
Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 7 /Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
1.257.300
Chi tiết
BILL 1.028.700 VNĐ / Cont
SEAL 228.600 VNĐ / Cont
8.458.200 9.715.500 31-10-2021
Hai Phong
> Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Chuyển tải
5.244.000
Chi tiết
THC 4.104.000 VNĐ / Cont
BILL 912.000 VNĐ / Cont
SEAL 228.000 VNĐ / Cont
364.800.000 370.044.000 27-09-2021
Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
6.156.000
Chi tiết
THC 4.104.000 VNĐ / Cont
BILL 912.000 VNĐ / B/L
SEAL 228.000 VNĐ / Cont
lss 912.000 VNĐ / Cont
12.540.000 18.696.000 30-09-2021
Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
6.156.000
Chi tiết
THC 4.104.000 VNĐ / Cont
BILL 912.000 VNĐ / B/L
SEAL 228.000 VNĐ / Cont
lss 912.000 VNĐ / Cont
12.540.000 18.696.000 30-09-2021
Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Hàng ngày 11 Ngày
Chuyển tải
5.152.800
Chi tiết
THC 2.736.000 VNĐ / Cont
BILL 912.000 VNĐ / B/L
SEAL 205.200 VNĐ / Cont
LSS 1.299.600 VNĐ / Cont
10.260.000 15.412.800 30-09-2021
Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Hàng ngày 11 Ngày
Chuyển tải
8.413.200
Chi tiết
THC 4.104.000 VNĐ / Cont
BILL 912.000 VNĐ / B/L
SEAL 205.200 VNĐ / Cont
LSS 3.192.000 VNĐ / Cont
27.360.000 35.773.200 30-09-2021
Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Hàng ngày 11 Ngày
Chuyển tải
8.413.200
Chi tiết
THC 4.104.000 VNĐ / Cont
BILL 912.000 VNĐ / B/L
SEAL 205.200 VNĐ / Cont
LSS 3.192.000 VNĐ / Cont
27.360.000 35.773.200 30-09-2021