Forwarder Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Gdynia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdynia, Pomorskie, Poland
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 7 37 Ngày
Đi thẳng
808.150
Chi tiết
ENS 808.150 VNĐ / B/L
26.322.600 27.130.750 31-10-2020
Ho Chi Minh
> Gdynia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdynia, Pomorskie, Poland
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 7 37 Ngày
Đi thẳng
808.150
Chi tiết
ENS 808.150 VNĐ / B/L
45.256.400 46.064.550 31-10-2020
Ho Chi Minh
> Gdynia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdynia, Pomorskie, Poland
40'HQ Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 7 37 Ngày
Đi thẳng
808.150
Chi tiết
ENS 808.150 VNĐ / B/L
45.256.400 46.064.550 31-10-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 3 /Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
7.014.540
Chi tiết
THC 3.260.940 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ / B/L
SEAL 234.600 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ / B/L
AMS 1.173.000 VNĐ / B/L
75.986.940 83.001.480 14-10-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 3 /Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
8.211.000
Chi tiết
THC 4.457.400 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ / B/L
SEAL 234.600 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ / B/L
AMS 1.173.000 VNĐ / B/L
93.347.340 101.558.340 14-10-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 3 /Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
8.211.000
Chi tiết
THC 4.457.400 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ / B/L
SEAL 234.600 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ / B/L
AMS 1.173.000 VNĐ / B/L
93.347.340 101.558.340 14-10-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 5 /Thứ 7 17 Ngày
Đi thẳng
7.014.540
Chi tiết
THC 3.260.940 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ / B/L
SEAL 234.600 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ / B/L
AMS 1.173.000 VNĐ / B/L
75.986.940 83.001.480 14-10-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 5 /Thứ 7 17 Ngày
Đi thẳng
8.211.000
Chi tiết
THC 4.457.400 VNĐ / Cont
B/L 1.290.300 VNĐ / B/L
SEAL 234.600 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 1.055.700 VNĐ / B/L
AMS 1.173.000 VNĐ / B/L
94.754.940 102.965.940 14-10-2020