Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Cardinal Maritime Ho Chi Minh
> Barcelona
40'RF Thứ 2 Thứ 5/ Thứ 7/ 32 Ngày
Chuyển tải
7,463,005
Chi tiết
DOC 1.029.380 VNĐ / Cont
SLF 257.345 VNĐ / Cont
ENS 1.029.380 VNĐ / B/L
THC 5.146.900 VNĐ / Cont
29,243,750 36,706,755 30-06-2020
BCO logistics Ho Chi Minh (Cat Lai)
> New York
20'GP Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
4,763,400
Chi tiết
THC 2.802.000 VNĐ
BILL 934.000 VNĐ
SEAL 210.150 VNĐ
AMS 817.250 VNĐ
44,248,250 49,011,650 14-06-2020
BCO logistics Ho Chi Minh (Cat Lai)
> New York
40'GP Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
6,164,400
Chi tiết
THC 4.203.000 VNĐ
BILL 934.000 VNĐ
SEAL 210.150 VNĐ
AMS 817.250 VNĐ
59,425,750 65,590,150 14-06-2020
BCO logistics Ho Chi Minh (Cat Lai)
> New York
40'HQ Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
6,164,400
Chi tiết
THC 4.203.000 VNĐ
BILL 934.000 VNĐ
SEAL 210.150 VNĐ
AMS 817.250 VNĐ
59,425,750 65,590,150 14-06-2020
SEAHORSE SHIPPING CORPORATION Da Nang
> New York
20'GP Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
5,712,040
Chi tiết
DOC 936.400 VNĐ / B/L
SLF 210.690 VNĐ / B/L
THC 2.575.100 VNĐ / Cont
TLX 585.250 VNĐ / B/L
AMS 702.300 VNĐ / B/L
ISF 10 702.300 VNĐ / B/L
54,006,870 59,718,910 31-05-2020
SEAHORSE SHIPPING CORPORATION Da Nang
> New York
40'GP Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
7,116,640
Chi tiết
DOC 936.400 VNĐ / B/L
SLF 210.690 VNĐ / B/L
THC 3.979.700 VNĐ / Cont
TLX 585.250 VNĐ / B/L
AMS 702.300 VNĐ / B/L
ISF 10 702.300 VNĐ / B/L
66,648,270 73,764,910 31-05-2020
SEAHORSE SHIPPING CORPORATION Da Nang
> New York
40'HQ Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
7,116,640
Chi tiết
DOC 936.400 VNĐ / B/L
SLF 210.690 VNĐ / B/L
THC 3.979.700 VNĐ / Cont
TLX 585.250 VNĐ / B/L
AMS 702.300 VNĐ / B/L
ISF 10 702.300 VNĐ / B/L
66,648,270 73,764,910 31-05-2020
SEAHORSE SHIPPING CORPORATION Da Nang
> New York
45'HQ Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
7,467,790
Chi tiết
DOC 936.400 VNĐ / B/L
SLF 210.690 VNĐ / B/L
THC 4.330.850 VNĐ / Cont
TLX 585.250 VNĐ / B/L
AMS 702.300 VNĐ / B/L
ISF 10 702.300 VNĐ / B/L
77,065,720 84,533,510 31-05-2020