Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí cảng đi (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh
> Karachi
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 20 Ngày
Chuyển tải
13,113,000
Chi tiết
DOC 930.000 VNĐ / B/L
SLF 209.250 VNĐ / Cont
THC 3.836.250 VNĐ / Cont
LSS 8.137.500 VNĐ / Cont
23,250,000 36,363,000 31-01-2020
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh
> Karachi
40'HQ Thứ 3/ Thứ 7 20 Ngày
Chuyển tải
13,113,000
Chi tiết
DOC 930.000 VNĐ / B/L
SLF 209.250 VNĐ / Cont
THC 3.836.250 VNĐ / Cont
LSS 8.137.500 VNĐ / Cont
23,250,000 36,363,000 31-01-2020
DGS Logistics LTD Co., Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Bahrain
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 30 Ngày
Chuyển tải
13,490,700
Chi tiết
DOC 815.500 VNĐ / B/L
THC 2.796.000 VNĐ / Cont
Seal 233.000 VNĐ / Cont
WRS 932.000 VNĐ / Cont
Telex Release 699.000 VNĐ / B/L
EFS 3.821.200 VNĐ / Cont
LSS 4.194.000 VNĐ / Cont
25,047,500 38,538,200 31-01-2020
DGS Logistics LTD Co., Ho Chi Minh
> Hong Kong
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
6,127,900
Chi tiết
EBS 699.000 VNĐ / B/L
DOC 815.500 VNĐ / B/L
THC 2.796.000 VNĐ / Cont
Seal 233.000 VNĐ / Cont
LSS 885.400 VNĐ / Cont
Telex Release 699.000 VNĐ / B/L
1,631,000 7,758,900 31-01-2020
DGS Logistics LTD Co., Ho Chi Minh
> Hong Kong
40'GP Thứ 2/ Thứ 4 Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
8,411,300
Chi tiết
EBS 699.000 VNĐ / B/L
DOC 815.500 VNĐ / B/L
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
Seal 233.000 VNĐ / Cont
LSS 1.770.800 VNĐ / Cont
Telex Release 699.000 VNĐ / B/L
3,262,000 11,673,300 31-01-2020
DGS Logistics LTD Co., Ho Chi Minh
> Hong Kong
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4 Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
8,411,300
Chi tiết
EBS 699.000 VNĐ / B/L
DOC 815.500 VNĐ / B/L
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
Seal 233.000 VNĐ / Cont
LSS 1.770.800 VNĐ / Cont
Telex Release 699.000 VNĐ / B/L
3,262,000 11,673,300 31-01-2020
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh
> Shanghai
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 Thứ 7 9 Ngày
Đi thẳng
3,417,750
Chi tiết
DOCS 930.000 VNĐ / B/L
SEAL 209.250 VNĐ / Cont
AMS 697.500 VNĐ / B/L
LSS 883.500 VNĐ / Cont
Telex 697.500 VNĐ / B/L
1,046,250 4,464,000 31-01-2020
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh
> Shanghai
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 9 Ngày
Đi thẳng
7,719,000
Chi tiết
DOCS 930.000 VNĐ / B/L
SEAL 209.250 VNĐ / Cont
AMS 697.500 VNĐ / B/L
LSS 1.767.000 VNĐ / Cont
Telex 697.500 VNĐ / B/L
1,395,000 9,114,000 31-01-2020