Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
CFS / CFS
Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
200.000 280.000
THC 120.000 VNĐ / CBM
CFS 160.000 VNĐ / CBM
480.000 15-10-2021
Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
-500.000 440.000
THC 120.000 VNĐ / CBM
CFS 160.000 VNĐ / CBM
Fuel surcharge 60.000 VNĐ / CBM
EBS 100.000 VNĐ / CBM
-60.000 15-10-2021
Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
-500.000 440.000
THC 120.000 VNĐ / CBM
CFS 160.000 VNĐ / CBM
Fuel surcharge 60.000 VNĐ / CBM
EBS 100.000 VNĐ / CBM
-60.000 15-10-2021
Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 /Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
23.165 1.621.550
THC 162.155 VNĐ / CBM
CFS 393.805 VNĐ / CBM
CIC 138.990 VNĐ / CBM
LSS 694.950 VNĐ / CBM
PCS 231.650 VNĐ / CBM
579.125
D/O 579.125 VNĐ / Set
2.223.840 30-09-2021
Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.316.700
DDC 92.400 VNĐ / CBM
Handling charge 346.500 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 300.300 VNĐ / CBM
D/O 577.500 VNĐ / Set
1.316.700 09-11-2021
Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 /Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
23.165 1.459.395
THC 162.155 VNĐ / CBM
CFS 393.805 VNĐ / CBM
CIC 138.990 VNĐ / CBM
LSS 694.950 VNĐ / CBM
PCS 69.495 VNĐ / CBM
579.125
D/O 579.125 VNĐ / Set
2.061.685 30-09-2021
Singapore
> Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 3 /Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
694.800
THC 138.960 VNĐ / CBM
CFS 393.720 VNĐ / CBM
CIC 92.640 VNĐ / CBM
PCS 69.480 VNĐ / CBM
694.800
D/O 694.800 VNĐ / Set
1.389.600 30-09-2021
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
741.120
THC 115.800 VNĐ / CBM
CFS 370.560 VNĐ / CBM
CIC 69.480 VNĐ / CBM
LSS 115.800 VNĐ / CBM
PCS 69.480 VNĐ / CBM
579.000
D/O 579.000 VNĐ / Set
1.320.120 30-09-2021
Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 /Thứ 7 2 Ngày
Đi thẳng
-1.840.000 713.000
THC 161.000 VNĐ / CBM
CFS 161.000 VNĐ / CBM
lss 161.000 VNĐ / CBM
GRI 230.000 VNĐ / CBM
-1.127.000 30-09-2021
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
671.640
THC 115.800 VNĐ / CBM
CFS 370.560 VNĐ / CBM
CIC 69.480 VNĐ / CBM
LSS 115.800 VNĐ / CBM
579.000
D/O 579.000 VNĐ / Set
1.250.640 31-08-2021
Singapore
> Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 3 /Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
625.320
THC 138.960 VNĐ / CBM
CFS 393.720 VNĐ / CBM
CIC 92.640 VNĐ / CBM
694.800
D/O 694.800 VNĐ / Set
1.320.120 31-08-2021
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
671.640
THC 115.800 VNĐ / CBM
CFS 370.560 VNĐ / CBM
CIC 69.480 VNĐ / CBM
LSS 115.800 VNĐ / CBM
579.000
D/O 579.000 VNĐ / Set
1.250.640 31-08-2021
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
671.640
THC 115.800 VNĐ / CBM
CFS 370.560 VNĐ / CBM
CIC 69.480 VNĐ / CBM
LSS 115.800 VNĐ / CBM
579.000
D/O 579.000 VNĐ / Set
1.250.640 31-08-2021
Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 /Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
23.165 1.389.900
THC 162.155 VNĐ / CBM
CFS 393.805 VNĐ / CBM
CIC 138.990 VNĐ / CBM
LSS 694.950 VNĐ / CBM
579.125
D/O 579.125 VNĐ / Set
1.992.190 31-08-2021
Genoa
> Ho Chi Minh
Genoa, Liguria, Italy
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 28 Ngày
Đi thẳng
810.600 671.640
THC 162.120 VNĐ / CBM
CFS 393.720 VNĐ / CBM
CIC 115.800 VNĐ / CBM
694.800
D/O 694.800 VNĐ / Set
2.177.040 31-08-2021
Jakarta
> Ho Chi Minh
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 4 Ngày
Đi thẳng
23.160 579.000
THC 92.640 VNĐ / CBM
CFS 370.560 VNĐ / CBM
CIC 115.800 VNĐ / CBM
579.000
D/O 579.000 VNĐ / Set
1.181.160 31-08-2021
Ho Chi Minh
> Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 /Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
624.240
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
EBS 115.600 VNĐ / CBM
LSS 69.360 VNĐ / CBM
RR 115.600 VNĐ / CBM
624.240 15-09-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
CFS / CFS
Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
-647.360 2.982.480
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
RR 115.600 VNĐ / CBM
LSS 115.600 VNĐ / CBM
GRI 1.618.400 VNĐ / CBM
FUMI 809.200 VNĐ / Set
2.335.120 15-09-2021
Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 2 Ngày
Đi thẳng
-647.360 739.840
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
EBS 115.600 VNĐ / CBM
LSS 69.360 VNĐ / CBM
RR 231.200 VNĐ / CBM
92.480 15-09-2021
Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
3.699.200 1.803.360
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
Bill fee 462.400 VNĐ / Set
DDC 716.720 VNĐ / CBM
AMS 231.200 VNĐ / Set
EBS 69.360 VNĐ / CBM
5.502.560 15-09-2021

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.