Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
7.680.000 11.760.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
17.520.000 23.040.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
6.840.000 10.920.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Huangpu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 6 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
6.120.000 10.200.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Huangpu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 6 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Yantian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yantian, Guangdong, China
20'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 5 /Thứ 6 6 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
4.800.000 8.880.000 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Yantian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yantian, Guangdong, China
40'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 5 /Thứ 6 6 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
22.080.000 27.600.000 30-04-2021

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.