Tìm nhà cung cấp

Yêu cầu báo giá
Gửi yêu cầu báo giá đến nhiều Công ty Logistics
Yêu cầu báo giá
Gửi yêu cầu báo giá đến Công ty Logistics này
MACS SHIPPING CORP
Địa chỉ:
No.89 Pasteur, Ben Nghe Ward, Dist.1
Điện thoại:
84-028-38243215
Dịch vụ chính:
FCL
 
Các tuyến chính:
FCL Freight
 
Yêu cầu báo giá
Gửi yêu cầu báo giá đến Công ty Logistics này
LOGIWORLD VIETNAM CO., LTD
Địa chỉ:
No. 5, Dong Da Street, Ward 2, Tan Binh District
Điện thoại:
028 3547 4018
Dịch vụ chính:
Air
 
Các tuyến chính:
EXPRESS DHL, FEDEX FOR BOTH IMPORT & EXPORT
 
Yêu cầu báo giá
Gửi yêu cầu báo giá đến Công ty Logistics này
LITA EXPRESS TRANSPORT SERVICE TRADING CORPORATION
Địa chỉ:
179 Dao Duy Anh Street, Phu Nhuan District
Điện thoại:
(84-8) 847 7122
Dịch vụ chính:
Khác, Express, Warehouse, Trucking, Customs, Khác
 
Các tuyến chính:
Air freight; Sea freight; Contract logistics, ...
 
Yêu cầu báo giá
Gửi yêu cầu báo giá đến Công ty Logistics này
LAMPHUGIA CO., LTD
Địa chỉ:
No.53, Street no.12, Dist.7
Điện thoại:
84-028-37738165
Dịch vụ chính:
FCL
 
Các tuyến chính:
FCL Freight
 
Yêu cầu báo giá
Gửi yêu cầu báo giá đến Công ty Logistics này
KNIGHT LOGISTICS CO., LTD
Địa chỉ:
7th Floor, Kicotrans Building, 46 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District,
Điện thoại:
+84.28.7300.4422
Dịch vụ chính:
Khác, Express, Warehouse, Trucking, Customs, Khác
 
Các tuyến chính:
Freight; Warehouse; Trucking, Customs and Logistics Service
 
Yêu cầu báo giá
Gửi yêu cầu báo giá đến Công ty Logistics này
KCTC VIETNAM CO., LTD
Địa chỉ:
No.233 Dong Khoi, Ben Nghe Ward, Dist. 1
Điện thoại:
84-028-62583706
Dịch vụ chính:
FCL
 
Các tuyến chính:
FCL Freight
 
Yêu cầu báo giá
Gửi yêu cầu báo giá đến Công ty Logistics này
JUPITER PACIFIC FORWARDING JSC
Địa chỉ:
No.112 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh Dist
Điện thoại:
84-028-8454940
Dịch vụ chính:
LCL
 
Các tuyến chính:
LCL Freight
 
Yêu cầu báo giá
Gửi yêu cầu báo giá đến Công ty Logistics này
JF HILLEBRAND VIETNAM CO., LTD
Địa chỉ:
Floor 8, A & B Building, 76 Le Lai, Ben Thanh Ward, Dist. 1
Điện thoại:
84-028-38272200
Dịch vụ chính:
FCL
 
Các tuyến chính:
Air freight; Sea freight; Contract logistics, ...
 
Yêu cầu báo giá
Gửi yêu cầu báo giá đến Công ty Logistics này
INTERLOGISTICS JSC
Địa chỉ:
Floor 5, Cang Sai Gon Building, 3 Nguyen Tat Thanh, Ward 12, Dist.4
Điện thoại:
84-028-39435899
Dịch vụ chính:
LCL
 
Các tuyến chính:
LCL Freight
 
Yêu cầu báo giá
Gửi yêu cầu báo giá đến Công ty Logistics này
IG LOGISTICS VIET NAM CO., LTD
Địa chỉ:
Floor 2, No. 217 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, Dist.1
Điện thoại:
84-028-38223567
Dịch vụ chính:
Khác, Express, Warehouse, Trucking, Customs, Khác
 
Các tuyến chính:
Air freight; Sea freight; Contract logistics, ...