SUN V.N LOGISTICS SOLUTIONS

Người liên hệ: Mr Quan Vo

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

0 Đánh giá
Untitled Document

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI MẶT TRỜI V.N – SUN V.N TRANSPORT CORPORATION (viết tắt SUN V.N) được thành lập từ năm 2003, l...

Xem thêm >>
  • 20 Hoang Minh Giam Street, Phu Nhuan district
  • +84 (0) 975 468 359
  • http://sunvnlogistics.com