Legend Cargo Logistics Co.,ltd

Người liên hệ: Mr Alex Nguyen

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

0 Đánh giá
Untitled Document

Giới thiệu

About our Legend Cargo Logistics LEGEND CARGO LOGISTICS was founded by Alex, twenty years experience in forwarding service to provide people with ...

Xem thêm >>
  • 5th Fl, Loc Phat Bldg, 68 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District
  • +84918397095
  • http://legendcargo.com.vn/