Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
6.103.680
Chi tiết
THC 4.161.600 VNĐ / Cont
BILL 901.680 VNĐ / B/L
SEAL 231.200 VNĐ / Cont
AMS 809.200 VNĐ / B/L
5.780.000 11.883.680 31-08-2021
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
3.704.000
Chi tiết
THC 2.546.500 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / Cont
SEAL 231.500 VNĐ / Cont
63.662.500 67.366.500 14-08-2021
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
5.324.500
Chi tiết
THC 4.167.000 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / Cont
SEAL 231.500 VNĐ / Cont
111.120.000 116.444.500 14-08-2021
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 3 9 Ngày
Đi thẳng
3.887.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 207.000 VNĐ / Cont
45.655.000 49.542.000 15-08-2021
Ho Chi Minh
> Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'GP Thứ 4 20 Ngày
Đi thẳng
5.520.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
56.350.000 61.870.000 30-07-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 6 20 Ngày
Chuyển tải
3.816.450
Chi tiết
THC 2.775.600 VNĐ / Cont
BILL 809.550 VNĐ / Cont
SEAL 231.300 VNĐ / Cont
52.736.400 56.552.850 30-07-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 6 20 Ngày
Chuyển tải
3.816.450
Chi tiết
THC 2.775.600 VNĐ / Cont
BILL 809.550 VNĐ / Cont
SEAL 231.300 VNĐ / Cont
52.736.400 56.552.850 30-07-2021
Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4 /Thứ 6 28 Ngày
Đi thẳng
3.955.900
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
SEAL 232.700 VNĐ / Cont
279.240.000 283.195.900 31-07-2021
Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 4 /Thứ 6 28 Ngày
Đi thẳng
5.352.100
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
SEAL 232.700 VNĐ / Cont
383.955.000 389.307.100 31-07-2021
Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 /Thứ 6 28 Ngày
Đi thẳng
5.352.100
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
SEAL 232.700 VNĐ / Cont
383.955.000 389.307.100 31-07-2021