Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5 /Thứ 6 /Thứ 7 /Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
7.556.970
Chi tiết
THC 4.159.800 VNĐ / Cont
CIC 2.311.000 VNĐ / Cont
CLEANING CONTR 277.320 VNĐ / Cont
DO 808.850 VNĐ / Cont
32.354.000 39.910.970 07-03-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Hàng ngày 33 Ngày
Chuyển tải
4.800.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
TELEX 720.000 VNĐ / B/L
47.880.000 52.680.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Hàng ngày 33 Ngày
Chuyển tải
6.240.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
TELEX 720.000 VNĐ / B/L
91.920.000 98.160.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Hàng ngày 33 Ngày
Chuyển tải
6.240.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
TELEX 720.000 VNĐ / B/L
91.920.000 98.160.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Gothenburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gothenburg, Goeteborgs och Bohus, Sweden
20'GP Hàng ngày 35 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
TELEX 720.000 VNĐ / B/L
ENS 720.000 VNĐ / B/L
104.184.000 109.704.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Gothenburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gothenburg, Goeteborgs och Bohus, Sweden
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
Chuyển tải
6.960.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
TELEX 720.000 VNĐ / B/L
ENS 720.000 VNĐ / B/L
205.608.000 212.568.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Gothenburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gothenburg, Goeteborgs och Bohus, Sweden
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Chuyển tải
6.960.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
TELEX 720.000 VNĐ / B/L
ENS 720.000 VNĐ / B/L
205.608.000 212.568.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Hàng ngày 33 Ngày
Đi thẳng
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
TELEX 720.000 VNĐ / B/L
ENS 720.000 VNĐ / B/L
102.384.000 107.904.000 14-03-2021