Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
470.000 658.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
1.128.000 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
235.000 1.198.500
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / Set
1.433.500 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
470.000 658.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
1.128.000 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
470.000 658.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
1.128.000 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 /Thứ 7 6 Ngày
Đi thẳng
470.000 658.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
1.128.000 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.363.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / Set
1.363.000 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 /Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
658.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
658.000 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 /Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
658.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
658.000 31-01-2021