Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Công ty cổ phần tiếp vận PL Hong Kong
> Hai Phong
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 4 /Thứ 6 /Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
909.090
Handling charge 0 VNĐ / Shipment
D/O 349.650 VNĐ / Set
LSS 69.930 VNĐ / CBM
CIC 69.930 VNĐ / CBM
CFS 326.340 VNĐ / CBM
THC 93.240 VNĐ / CBM
909.090 31-12-2020
Công ty cổ phần tiếp vận PL Shenzhen
> Hai Phong
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 5 2 Ngày
Đi thẳng
46.620 1.025.640
Handling charge 0 VNĐ / Shipment
D/O 466.200 VNĐ / Set
THC 93.240 VNĐ / CBM
CFS 326.340 VNĐ / CBM
CIC 69.930 VNĐ / CBM
LSS 69.930 VNĐ / CBM
1.072.260 31-12-2020
Công ty cổ phần tiếp vận PL Ningbo
> Hai Phong
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4 /Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
23.310 909.090
Handling charge 0 VNĐ / Set
D/O 349.650 VNĐ / Set
LSS 69.930 VNĐ / CBM
CIC 69.930 VNĐ / CBM
THC 93.240 VNĐ / CBM
CFS 326.340 VNĐ / CBM
932.400 31-12-2020
DDV LOGISTICS & PACKING JSC Hai Phong
> Shanghai
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 5 Ngày
Đi thẳng
23.200 904.800
THC 162.400 VNĐ / CBM
AMS 232.000 VNĐ / Set
CFS 162.400 VNĐ / CBM
Bill fee 232.000 VNĐ / Set
Fuel surcharge 116.000 VNĐ / CBM
1.670.400
DDC 696.000 VNĐ / CBM
Handling charge 232.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 348.000 VNĐ / CBM
D/O 162.400 VNĐ / Set
Gate charge 232.000 VNĐ / Set
2.598.400 30-06-2020
CAPITALLOG VN Ho Chi Minh
> Port Klang
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 6 12 Ngày
Đi thẳng
1.048.500
THC 139.800 VNĐ / CBM
CFS 139.800 VNĐ / CBM
Bill fee 699.000 VNĐ / Set
LSS 69.900 VNĐ / CBM
1.048.500 31-07-2020
CAPITALLOG VN Ho Chi Minh
> Shanghai
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
1.048.500
THC 139.800 VNĐ / CBM
CFS 139.800 VNĐ / CBM
Bill fee 699.000 VNĐ / Set
LSS 69.900 VNĐ / CBM
1.048.500 31-07-2020
CAPITALLOG VN Ho Chi Minh
> Bangkok
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
1.048.500
THC 139.800 VNĐ / CBM
CFS 139.800 VNĐ / CBM
Bill fee 699.000 VNĐ / Set
LSS 69.900 VNĐ / CBM
1.048.500 31-07-2020
CÔNG TY TNHH ITI LOGISTICS (VIỆT NAM) Sihanoukville
> Ho Chi Minh
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
466.000 5.988.100
THC 233.000 VNĐ / CBM
CFS 163.100 VNĐ / CBM
Bill fee 1.281.500 VNĐ / Set
Fuel surcharge 116.500 VNĐ / CBM
Custom clearance 4.194.000 VNĐ / Shipment
6.454.100 30-06-2020