Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Cincinnati
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cincinnati, Hamilton, Ohio, United States
40'HQ Thứ 7 35 Ngày
Chuyển tải
5.841.630
Chi tiết
THC 4.598.730 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
129.261.600 135.103.230 30-11-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jakarta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 3 /Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
4.225.860
Chi tiết
THC 2.982.960 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
7.457.400 11.683.260 15-12-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jakarta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'GP Thứ 3 /Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
5.717.340
Chi tiết
THC 4.474.440 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
14.914.800 20.632.140 15-12-2022
Surabaya
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Chủ nhật 14 Ngày
Chuyển tải
10.067.490
Chi tiết
THC 4.723.020 VNĐ / Cont
CIC 2.485.800 VNĐ / Cont
Cleaning fee 621.450 VNĐ / Cont
D.O 994.320 VNĐ / B/L
Handling fee 1.242.900 VNĐ / B/L
11.683.260 21.750.750 31-12-2022
Pasir Gudang
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Chủ nhật 14 Ngày
Chuyển tải
10.067.490
Chi tiết
THC 4.723.020 VNĐ / Cont
CIC 2.485.800 VNĐ / Cont
D.O 994.320 VNĐ / B/L
Cleaning fee 621.450 VNĐ / Cont
Handling 1.242.900 VNĐ / B/L
17.400.600 27.468.090 31-12-2022
Ho Chi Minh
> Salt Lake City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States
20'GP Thứ 7 35 Ngày
Chuyển tải
4.474.440
Chi tiết
THC 3.231.540 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
94.460.400 98.934.840 30-11-2022
Ho Chi Minh
> Salt Lake City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States
40'HQ Thứ 7 35 Ngày
Chuyển tải
5.841.630
Chi tiết
THC 4.598.730 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
129.261.600 135.103.230 30-11-2022
Ho Chi Minh
> Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Thứ 2 26 Ngày
Chuyển tải
4.350.150
Chi tiết
THC 3.107.250 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / B/L
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
54.687.600 59.037.750 31-12-2022
Ho Chi Minh
> Denver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Denver, Denver, Colorado, United States
20'GP Thứ 5 35 Ngày
Chuyển tải
4.474.440
Chi tiết
THC 3.231.540 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
101.917.800 106.392.240 30-11-2022
Ho Chi Minh
> Denver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Denver, Denver, Colorado, United States
40'HQ Thứ 5 35 Ngày
Chuyển tải
5.841.630
Chi tiết
THC 4.598.730 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
139.204.800 145.046.430 30-11-2022