Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
ATA LOGISTICS Qingdao
> Hai Phong
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 8 Ngày
Đi thẳng
1.492.480
Handling charge 349.800 VNĐ / Shipment
D/O 583.000 VNĐ / Set
CFS 349.800 VNĐ / CBM
THC 116.600 VNĐ / CBM
CIC 93.280 VNĐ / CBM
1.492.480 30-06-2020
CÔNG TY TNHH ITI LOGISTICS (VIỆT NAM) Ho Chi Minh
> Sihanoukville
CY / CY
Hàng thường
Thứ 2 15 Ngày
Chuyển tải
116.500 1.328.100
THC 139.800 VNĐ / CBM
CFS 186.400 VNĐ / CBM
Bill fee 815.500 VNĐ / Set
Fuel surcharge 116.500 VNĐ / CBM
LSS 69.900 VNĐ / CBM
1.444.600 30-06-2020
Công ty TNHH TM DV VT THUẬN NGHĨA Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng lạnh
Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
1.055.250
DDC 117.250 VNĐ / CBM
Handling charge 0 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 351.750 VNĐ / CBM
D/O 586.250 VNĐ / Set
1.055.250 31-05-2020
Công ty TNHH TM DV VT THUẬN NGHĨA Tianjin
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng lạnh
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
1.055.250
DDC 117.250 VNĐ / CBM
Handling charge 0 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 351.750 VNĐ / CBM
D/O 586.250 VNĐ / Set
1.055.250 31-05-2020
Công ty TNHH TM DV VT THUẬN NGHĨA Shenzhen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng lạnh
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
1.055.250
DDC 117.250 VNĐ / CBM
Handling charge 0 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 351.750 VNĐ / CBM
D/O 586.250 VNĐ / Set
1.055.250 31-05-2020
Công ty TNHH TM DV VT THUẬN NGHĨA Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng lạnh
Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
1.055.250
DDC 117.250 VNĐ / CBM
Handling charge 0 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 351.750 VNĐ / CBM
D/O 586.250 VNĐ / Set
1.055.250 31-05-2020
Công ty TNHH TM DV VT THUẬN NGHĨA Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng lạnh
Thứ 2 /Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 5 /Thứ 6 /Thứ 7 /Chủ nhật 21 Ngày
Đi thẳng
1.289.750
DDC 117.250 VNĐ / CBM
Handling charge 234.500 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 351.750 VNĐ / CBM
D/O 586.250 VNĐ / Set
1.289.750 31-05-2020
Công ty TNHH M&P Quốc tế Shenzhen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 5 /Thứ 6 /Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
-163.100 1.584.400
Handling charge 233.000 VNĐ / Shipment
D/O 699.000 VNĐ / Set
CFS 396.100 VNĐ / CBM
THC 139.800 VNĐ / CBM
CIC 69.900 VNĐ / CBM
LSS 46.600 VNĐ / CBM
1.421.300 30-06-2020