Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển
/Lộ trình
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN)
> Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany (DUS)
Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
15.544.360 2.141.538
Chi tiết
THC 931 VNĐ / Kg
AWB 860.990 VNĐ / AWB
AMS 581.750 VNĐ / AWB
CFS 1.164 VNĐ / Kg
VGM 349.050 VNĐ / AWB
17.685.898 12-09-2020
Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN)
> Hamburg, Germany (HAM)
Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
15.544.360 2.141.538
Chi tiết
THC 931 VNĐ / Kg
AWB 860.990 VNĐ / AWB
AMS 581.750 VNĐ / AWB
CFS 1.164 VNĐ / Kg
VGM 349.050 VNĐ / AWB
17.685.898 12-09-2020
Haiphong, Vietnam (HPH)
> Milan, Lombardy, Italy (MXP)
Thứ 2 18 Ngày
Chuyển tải
15.544.360 2.141.538
Chi tiết
THC 931 VNĐ / Kg
AWB 860.990 VNĐ / AWB
AMS 581.750 VNĐ / AWB
CFS 1.164 VNĐ / Kg
VGM 349.050 VNĐ / AWB
17.685.898 12-09-2020
Haiphong, Vietnam (HPH)
> Gothenburg, Sweden (GOT)
Thứ 2 18 Ngày
Chuyển tải
15.544.360 2.141.538
Chi tiết
THC 931 VNĐ / Kg
AWB 860.990 VNĐ / AWB
AMS 581.750 VNĐ / AWB
CFS 1.164 VNĐ / Kg
VGM 349.050 VNĐ / AWB
17.685.898 05-09-2020
Haiphong, Vietnam (HPH)
> Venice, Veneto, Italy (VCE)
Thứ 2 18 Ngày
Chuyển tải
15.544.360 2.141.538
Chi tiết
THC 931 VNĐ / Kg
AWB 860.990 VNĐ / AWB
AMS 581.750 VNĐ / AWB
CFS 1.164 VNĐ / Kg
VGM 349.050 VNĐ / AWB
17.685.898 05-09-2020
Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN)
> Munich, Bavaria, Germany (MUC)
Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
15.544.360 2.141.538
Chi tiết
THC 931 VNĐ / Kg
AWB 860.990 VNĐ / AWB
AMS 581.750 VNĐ / AWB
CFS 1.164 VNĐ / Kg
VGM 349.050 VNĐ / AWB
17.685.898 05-09-2020
Haiphong, Vietnam (HPH)
> Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Thứ 2 18 Ngày
Chuyển tải
15.544.360 2.141.538
Chi tiết
THC 931 VNĐ / Kg
AWB 860.990 VNĐ / AWB
AMS 581.750 VNĐ / AWB
CFS 1.164 VNĐ / Kg
VGM 349.050 VNĐ / AWB
17.685.898 05-09-2020
Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN)
> Amsterdam, Netherlands (AMS)
Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
15.544.360 2.141.538
Chi tiết
AWB 860.990 VNĐ / AWB
AMS 581.750 VNĐ / AWB
CFS 1.164 VNĐ / Kg
THC 931 VNĐ / Kg
VGM 349.050 VNĐ / Shipment
17.685.898 05-09-2020