Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Qinzhou Port
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou Port, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.880.100
Chi tiết
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
BILL 926.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.350 VNĐ / Cont
AFS 694.500 VNĐ / B/L
16.668.000 22.548.100 10-08-2021
Quang Nam (Ky Ha–Chu Lai Port)
> Qingdao
Quang Nam (Ky Ha–Chu Lai Port), Quang Nam, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 6 10 Ngày
Đi thẳng
4.491.100
Chi tiết
BILL 926.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.350 VNĐ / Cont
THC 2.662.250 VNĐ / Cont
AFS 694.500 VNĐ / B/L
2.893.750 7.384.850 15-08-2021
Quang Nam (Ky Ha–Chu Lai Port)
> Qingdao
Quang Nam (Ky Ha–Chu Lai Port), Quang Nam, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'GP Thứ 6 10 Ngày
Đi thẳng
5.880.100
Chi tiết
BILL 926.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
AFS 694.500 VNĐ / B/L
3.472.500 9.352.600 15-08-2021
Quang Nam (Ky Ha–Chu Lai Port)
> Qingdao
Quang Nam (Ky Ha–Chu Lai Port), Quang Nam, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 6 10 Ngày
Đi thẳng
5.880.100
Chi tiết
BILL 926.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
AFS 694.500 VNĐ / B/L
3.472.500 9.352.600 15-08-2021
Da Nang
> Xiamen
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Thứ 6 10 Ngày
Đi thẳng
4.491.100
Chi tiết
BILL 926.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.350 VNĐ / Cont
THC 2.662.250 VNĐ / Cont
AFS 694.500 VNĐ / B/L
2.893.750 7.384.850 31-08-2021
Da Nang
> Xiamen
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Thứ 6 10 Ngày
Đi thẳng
5.880.100
Chi tiết
BILL 926.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
AFS 694.500 VNĐ / B/L
3.472.500 9.352.600 31-08-2021
Da Nang
> Xiamen
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'HQ Thứ 6 10 Ngày
Đi thẳng
5.880.100
Chi tiết
BILL 926.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
AFS 694.500 VNĐ / B/L
3.472.500 9.352.600 31-08-2021
Da Nang
> Qingdao
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 6 10 Ngày
Đi thẳng
4.491.100
Chi tiết
BILL 926.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.350 VNĐ / Cont
THC 2.662.250 VNĐ / Cont
AFS 694.500 VNĐ / B/L
2.893.750 7.384.850 15-08-2021
Da Nang
> Qingdao
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'GP Thứ 6 10 Ngày
Đi thẳng
5.880.100
Chi tiết
BILL 926.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
AFS 694.500 VNĐ / B/L
3.472.500 9.352.600 15-08-2021
Da Nang
> Qingdao
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 6 10 Ngày
Đi thẳng
5.880.100
Chi tiết
BILL 926.000 VNĐ / B/L
SEAL 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
AFS 694.500 VNĐ / B/L
3.472.500 9.352.600 15-08-2021