Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Cartagena
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Cartagena, Colombia
40'HQ Hàng ngày 42 Ngày
Chuyển tải
5.593.050
Chi tiết
THC 4.350.150 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
95.454.720 101.047.770 31-12-2022
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 21 Ngày
Đi thẳng
5.349.200
Chi tiết
THC 3.234.400 VNĐ / Cont
BILL 995.200 VNĐ / Cont
SEAL 248.800 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE (If any) 870.800 VNĐ / Cont
21.148.000 26.497.200 14-12-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2 /Thứ 6 /Thứ 7 /Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
2.237.220
Chi tiết
BILL 1.118.610 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
Telex (nếu có) 870.030 VNĐ / Cont
3.728.700 5.965.920 10-12-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 2 /Thứ 6 /Thứ 7 /Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
2.237.220
Chi tiết
BILL 1.118.610 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
Telex (nếu có) 870.030 VNĐ / Cont
9.943.200 12.180.420 10-12-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 2 /Thứ 5 /Thứ 7 10 Ngày
Đi thẳng
5.841.630
Chi tiết
THC 2.982.960 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
Telex (nếu có) 745.740 VNĐ / Cont
AMS 870.030 VNĐ / Cont
1.242.900 7.084.530 30-11-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 2 /Thứ 5 /Thứ 7 10 Ngày
Đi thẳng
7.333.110
Chi tiết
THC 4.474.440 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
Telex (nếu có) 745.740 VNĐ / Cont
AMS 870.030 VNĐ / Cont
2.485.800 9.818.910 30-11-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Thứ 2 /Thứ 5 /Thứ 7 10 Ngày
Đi thẳng
7.333.110
Chi tiết
THC 4.474.440 VNĐ / Cont
BILL 994.320 VNĐ / Cont
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
Telex (nếu có) 745.740 VNĐ / Cont
AMS 870.030 VNĐ / Cont
2.485.800 9.818.910 30-11-2022
Hai Phong
> Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 2 /Thứ 4 /Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
5.841.630
Chi tiết
THC 2.982.960 VNĐ / Cont
BILL 870.030 VNĐ / B/L
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
TELEX 870.030 VNĐ / B/L
AMS 870.030 VNĐ / B/L
26.100.900 31.942.530 14-12-2022
Hai Phong
> Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 2 /Thứ 4 /Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
7.333.110
Chi tiết
THC 4.474.440 VNĐ / Cont
BILL 870.030 VNĐ / B/L
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
TELEX 870.030 VNĐ / B/L
AMS 870.030 VNĐ / B/L
36.044.100 43.377.210 14-12-2022
Hai Phong
> Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 2 /Thứ 4 /Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
7.333.110
Chi tiết
THC 4.474.440 VNĐ / Cont
BILL 870.030 VNĐ / B/L
SEAL 248.580 VNĐ / Cont
TELEX 870.030 VNĐ / B/L
AMS 870.030 VNĐ / B/L
36.044.100 43.377.210 14-12-2022