Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Hai Phong
> Sohar
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sohar, Masqat, Oman
20'GP Thứ 2 /Thứ 5 20 Ngày
Chuyển tải
3.910.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
64.400.000 68.310.000 31-05-2022
Hai Phong
> Sohar
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sohar, Masqat, Oman
40'GP Thứ 2 /Thứ 5 20 Ngày
Chuyển tải
5.290.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
128.800.000 134.090.000 31-05-2022
Hai Phong
> Sohar
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sohar, Masqat, Oman
40'HQ Thứ 2 /Thứ 5 20 Ngày
Chuyển tải
5.290.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
128.800.000 134.090.000 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Sohag
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sohag, Suhaj, Egypt
20'GP Thứ 2 /Thứ 5 20 Ngày
Chuyển tải
3.910.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
62.100.000 66.010.000 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Sohag
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sohag, Suhaj, Egypt
40'GP Thứ 2 /Thứ 5 20 Ngày
Chuyển tải
5.290.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
124.200.000 129.490.000 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Sohag
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sohag, Suhaj, Egypt
40'HQ Thứ 2 /Thứ 5 20 Ngày
Chuyển tải
5.290.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
124.200.000 129.490.000 31-05-2022
Hai Phong
> Dammam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Chuyển tải
6.058.000
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 815.500 VNĐ / B/L
SEAL 233.000 VNĐ / Cont
TELEX 815.500 VNĐ / B/L
128.150.000 134.208.000 31-05-2022
Hai Phong
> Dammam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Chuyển tải
6.058.000
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 815.500 VNĐ / B/L
SEAL 233.000 VNĐ / Cont
TELEX 815.500 VNĐ / B/L
116.500.000 122.558.000 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Jeddah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Chuyển tải
6.058.000
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 815.500 VNĐ / B/L
SEAL 233.000 VNĐ / Cont
TELEX if any 815.500 VNĐ / B/L
144.460.000 150.518.000 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Jeddah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Chuyển tải
6.058.000
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 815.500 VNĐ / B/L
SEAL 233.000 VNĐ / Cont
TELEX if any 815.500 VNĐ / B/L
144.460.000 150.518.000 31-05-2022