Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
117.500 658.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
775.500 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 4 2 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.081.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
Fuel surcharge 164.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
RR 423.000 VNĐ / CBM
1.081.000 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.081.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
RR 423.000 VNĐ / CBM
1.081.000 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 3 4 Ngày
Đi thẳng
117.500 1.081.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
RR 423.000 VNĐ / CBM
1.198.500 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.081.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
RR 423.000 VNĐ / CBM
1.081.000 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.363.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
AFR 705.000 VNĐ / CBM
1.363.000 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 /Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.363.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
Bill fee 705.000 VNĐ / Set
EBS 164.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
1.363.000 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 /Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
658.000
THC 164.500 VNĐ / CBM
CFS 211.500 VNĐ / CBM
EBS 164.500 VNĐ / CBM
LSS 117.500 VNĐ / CBM
658.000 31-01-2021