Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2 /Thứ 4 /Thứ 6 4 Ngày
Chuyển tải
5.541.800
Chi tiết
THC 2.748.000 VNĐ / Cont
D/O 916.000 VNĐ / B/L
CIC 1.145.000 VNĐ / Cont
VSC 274.800 VNĐ / Cont
H/L 458.000 VNĐ / B/L
6.870.000 12.411.800 31-10-2021
Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2 /Thứ 4 /Thứ 6 4 Ngày
Chuyển tải
8.244.000
Chi tiết
THC 4.122.000 VNĐ / Cont
D/O 916.000 VNĐ / B/L
CIC 2.290.000 VNĐ / Cont
VSC 458.000 VNĐ / Cont
H/L 458.000 VNĐ / B/L
11.450.000 19.694.000 31-10-2021
Ho Chi Minh
> Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Washington, Pennsylvania, United States
40'RF Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
8.115.300
Chi tiết
THC 5.486.400 VNĐ / Cont
BILL 914.400 VNĐ / Cont
SEAL 228.600 VNĐ / Cont
AMS 800.100 VNĐ / Cont
TELEX 685.800 VNĐ / Cont
393.192.000 401.307.300 31-10-2021
Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2 /Thứ 4 /Thứ 6 5 Ngày
Chuyển tải
5.541.800
Chi tiết
THC 2.748.000 VNĐ / Cont
D/O 916.000 VNĐ / B/L
CIC 1.145.000 VNĐ / Cont
VSC 274.800 VNĐ / Cont
H/L 458.000 VNĐ / B/L
5.725.000 11.266.800 31-10-2021
Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2 /Thứ 4 /Thứ 6 5 Ngày
Chuyển tải
8.244.000
Chi tiết
THC 4.122.000 VNĐ / Cont
D/O 916.000 VNĐ / B/L
CIC 2.290.000 VNĐ / Cont
VSC 458.000 VNĐ / Cont
H/L 458.000 VNĐ / B/L
12.137.000 20.381.000 31-10-2021
Ho Chi Minh
> Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'RF Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
8.115.300
Chi tiết
THC 5.486.400 VNĐ / Cont
BILL 914.400 VNĐ / Cont
SEAL 228.600 VNĐ / Cont
AMS 800.100 VNĐ / Cont
TELEX 685.800 VNĐ / Cont
393.192.000 401.307.300 31-10-2021
Ho Chi Minh
> Miami Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami Beach, Miami-Dade, Florida, United States
40'RF Thứ 5 30 Ngày
Đi thẳng
7.658.100
Chi tiết
THC 5.486.400 VNĐ / Cont
BILL 914.400 VNĐ / Cont
SEAL 228.600 VNĐ / Cont
AMS 800.100 VNĐ / Cont
TELEX 228.600 VNĐ / Cont
402.336.000 409.994.100 31-10-2021
Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 5 21 Ngày
Chuyển tải
7.245.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
ENS 920.000 VNĐ / B/L
Telex release 805.000 VNĐ / B/L
322.000.000 329.245.000 31-10-2021
Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Thứ 5 21 Ngày
Chuyển tải
7.245.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
ENS 920.000 VNĐ / B/L
Telex release 805.000 VNĐ / B/L
322.000.000 329.245.000 31-10-2021
Ho Chi Minh
> Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'RF Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
8.115.300
Chi tiết
THC 5.486.400 VNĐ / Cont
BILL 914.400 VNĐ / Cont
SEAL 228.600 VNĐ / Cont
AMS 800.100 VNĐ / Cont
TELEX 685.800 VNĐ / Cont
326.898.000 335.013.300 31-10-2021