Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Hai Phong
> Jeddah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Chuyển tải
6.058.000
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 815.500 VNĐ / B/L
SEAL 233.000 VNĐ / Cont
TELEX if any 815.500 VNĐ / B/L
144.460.000 150.518.000 31-05-2022
Hai Phong
> Jeddah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Chuyển tải
6.058.000
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 815.500 VNĐ / B/L
SEAL 233.000 VNĐ / Cont
TELEX if any 815.500 VNĐ / B/L
144.460.000 150.518.000 31-05-2022
Hai Phong
> Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 32 Ngày
Chuyển tải
6.440.000
Chi tiết
THC 4.370.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
AMS 920.000 VNĐ / Cont
217.350.000 223.790.000 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
40'HQ Thứ 4 41 Ngày
Đi thẳng
7.164.100
Chi tiết
THC 4.159.800 VNĐ / Cont
BILL 1.039.950 VNĐ / B/L
SEAL 231.100 VNĐ / Cont
TELEX 808.850 VNĐ / B/L
AMS 924.400 VNĐ / Cont
298.858.520 306.022.620 02-06-2022
Hai Phong
> Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Chuyển tải
7.772.000
Chi tiết
THC 4.640.000 VNĐ / Cont
BILL 1.044.000 VNĐ / B/L
SEAL 232.000 VNĐ / Cont
ENS 928.000 VNĐ / B/L
TELEX 928.000 VNĐ / B/L
220.400.000 228.172.000 26-05-2022
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
5.900.420
Chi tiết
THC 2.787.600 VNĐ / Cont
DOF 929.200 VNĐ / B/L
HLF 464.600 VNĐ / B/L
CIC 1.161.500 VNĐ / Cont
CLF 278.760 VNĐ / Cont
EMC 278.760 VNĐ / Cont
19.164.750 25.065.170 29-05-2022
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
8.688.020
Chi tiết
THC 4.181.400 VNĐ / Cont
DOF 929.200 VNĐ / B/L
HLF 464.600 VNĐ / B/L
CIC 2.323.000 VNĐ / Cont
CLF 394.910 VNĐ / Cont
EMC 394.910 VNĐ / Cont
36.703.400 45.391.420 29-05-2022
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5 7 Ngày
Đi thẳng
8.688.020
Chi tiết
THC 4.181.400 VNĐ / Cont
DOF 929.200 VNĐ / B/L
HLF 464.600 VNĐ / B/L
CIC 2.323.000 VNĐ / Cont
CLF 394.910 VNĐ / Cont
EMC 394.910 VNĐ / Cont
36.703.400 45.391.420 29-05-2022
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
5.405.000
Chi tiết
THC 2.875.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
CIC 1.380.000 VNĐ / Cont
CLN 230.000 VNĐ / Cont
18.975.000 24.380.000 28-05-2022
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
8.050.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
CIC 2.530.000 VNĐ / Cont
CLN 345.000 VNĐ / Cont
35.650.000 43.700.000 28-05-2022