Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 /Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
7.969.500
Chi tiết
THC 4.042.500 VNĐ / Cont
CIC 2.310.000 VNĐ / Cont
CLEANING FEE 346.500 VNĐ / Cont
DOCS 808.500 VNĐ / B/L
HANDLING FEE 462.000 VNĐ / B/L
16.632.000 24.601.500 25-07-2021
Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
5.433.200
Chi tiết
THC 2.774.400 VNĐ / Cont
DOCS 809.200 VNĐ / B/L
CIC 1.156.000 VNĐ / Cont
CLEANING FEE 231.200 VNĐ / Cont
HANDLING FEE 462.400 VNĐ / B/L
8.554.400 13.987.600 25-07-2021
Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
7.976.400
Chi tiết
THC 4.046.000 VNĐ / Cont
DOCS 809.200 VNĐ / B/L
CIC 2.312.000 VNĐ / Cont
CLEANING FEE 346.800 VNĐ / Cont
HANDLING FEE 462.400 VNĐ / B/L
16.646.400 24.622.800 25-07-2021
Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
7.976.400
Chi tiết
THC 4.046.000 VNĐ / Cont
DOCS 809.200 VNĐ / B/L
CIC 2.312.000 VNĐ / Cont
CLEANING FEE 346.800 VNĐ / Cont
HANDLING FEE 462.400 VNĐ / B/L
16.646.400 24.622.800 25-07-2021
Hai Phong
> Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Hàng ngày 32 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
339.864.000 339.864.000 23-07-2021
Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
4.737.550
Chi tiết
THC 2.773.200 VNĐ / Cont
BILL 924.400 VNĐ / B/L
SEAL 231.100 VNĐ / Cont
AMS 808.850 VNĐ / B/L
2.311.000 7.048.550 31-07-2021
Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
6.124.150
Chi tiết
THC 4.159.800 VNĐ / Cont
BILL 924.400 VNĐ / B/L
SEAL 231.100 VNĐ / Cont
AMS 808.850 VNĐ / B/L
9.244.000 15.368.150 31-07-2021
Ho Chi Minh
> Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'HQ Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
6.124.150
Chi tiết
THC 4.159.800 VNĐ / Cont
BILL 924.400 VNĐ / B/L
SEAL 231.100 VNĐ / Cont
AMS 808.850 VNĐ / B/L
9.244.000 15.368.150 31-07-2021
Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
1.965.200
Chi tiết
BILL 924.800 VNĐ / Cont
SEAL 231.200 VNĐ / Cont
AMS 809.200 VNĐ / B/L
9.248.000 11.213.200 31-07-2021
Ho Chi Minh
> Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
20'GP Thứ 6 33 Ngày
Chuyển tải
3.814.800
Chi tiết
THC 2.774.400 VNĐ / Cont
BILL 809.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.200 VNĐ / Cont
254.320.000 258.134.800 31-07-2021