Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 4 17 Ngày
Đi thẳng
5.400.000
Chi tiết
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
Bill 960.000 VNĐ / Cont
Seal 240.000 VNĐ / Cont
Telex 720.000 VNĐ / Cont
Handling 600.000 VNĐ / Cont
33.120.000 38.520.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 4 17 Ngày
Đi thẳng
6.840.000
Chi tiết
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
Bill 960.000 VNĐ / Cont
Seal 240.000 VNĐ / Cont
Telex 720.000 VNĐ / Cont
Handling 600.000 VNĐ / Cont
65.640.000 72.480.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Thứ 4 17 Ngày
Đi thẳng
6.840.000
Chi tiết
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
Bill 960.000 VNĐ / Cont
Seal 240.000 VNĐ / Cont
Telex 720.000 VNĐ / Cont
Handling 600.000 VNĐ / Cont
65.640.000 72.480.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
5.400.000
Chi tiết
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
Bill 960.000 VNĐ / Cont
Seal 240.000 VNĐ / Cont
Telex 720.000 VNĐ / Cont
Handling 600.000 VNĐ / Cont
8.760.000 14.160.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'GP Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
6.840.000
Chi tiết
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
Bill 960.000 VNĐ / Cont
Seal 240.000 VNĐ / Cont
Telex 720.000 VNĐ / Cont
Handling 600.000 VNĐ / Cont
16.080.000 22.920.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'HQ Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
6.840.000
Chi tiết
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
Bill 960.000 VNĐ / Cont
Seal 240.000 VNĐ / Cont
Telex 720.000 VNĐ / Cont
Handling 600.000 VNĐ / Cont
16.080.000 22.920.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 4 18 Ngày
Đi thẳng
5.400.000
Chi tiết
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
Bill 960.000 VNĐ / Cont
SEAL 240.000 VNĐ / Cont
Telex 720.000 VNĐ / Cont
Handling 600.000 VNĐ / Cont
37.008.000 42.408.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 4 18 Ngày
Đi thẳng
6.840.000
Chi tiết
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
Bill 960.000 VNĐ / Cont
SEAL 240.000 VNĐ / Cont
Telex 720.000 VNĐ / Cont
Handling 600.000 VNĐ / Cont
65.736.000 72.576.000 14-03-2021