Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 /Thứ 6 15 Ngày
Đi thẳng
1.853.340 2.486.760
D/O 1.055.700 VNĐ / Set
CFS 703.800 VNĐ / CBM
THC 586.500 VNĐ / CBM
CIC 140.760 VNĐ / CBM
4.340.100 31-01-2021
Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 4 3 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
858.030
THC 139.140 VNĐ / CBM
CFS 185.520 VNĐ / CBM
EBS 115.950 VNĐ / CBM
LSS 69.570 VNĐ / CBM
RR 347.850 VNĐ / CBM
858.030 31-01-2021
Da Nang (Da Nang Port)
> Seattle
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 6 25 Ngày
Chuyển tải
2.050.400 1.910.600
THC 163.100 VNĐ / CBM
AMS 699.000 VNĐ / Set
CFS 163.100 VNĐ / CBM
Bill fee 699.000 VNĐ / Set
EBS 116.500 VNĐ / CBM
LSS 69.900 VNĐ / CBM
722.300
DDC 722.300 VNĐ / CBM
4.683.300 15-01-2021
Da Nang (Da Nang Port)
> New York
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New York, New York, New York, United States
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 6 42 Ngày
Chuyển tải
2.097.000 1.211.600
THC 163.100 VNĐ / CBM
AMS 699.000 VNĐ / Shipment
CFS 163.100 VNĐ / CBM
EBS 116.500 VNĐ / CBM
LSS 69.900 VNĐ / CBM
722.300
DDC 722.300 VNĐ / CBM
4.030.900 15-01-2021
Singapore
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 /Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
47.000 1.786.000
Handling charge 470.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 376.000 VNĐ / CBM
D/O 705.000 VNĐ / Set
thc 141.000 VNĐ / CBM
cic 94.000 VNĐ / CBM
1.833.000 31-01-2021
Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
232.200 348.300
D/O 348.300 VNĐ / Set
580.500 31-12-2020
Hai An
> Chicago
Hai An, Hai Phong, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
Door / Door
Hàng thường
Thứ 5 28 Ngày
Đi thẳng
2.089.800 557.280
THC 162.540 VNĐ / CBM
AMS 232.200 VNĐ / Set
CFS 162.540 VNĐ / CBM
652.482
DDC 652.482 VNĐ / CBM
3.299.562 31-12-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 20 Ngày
Đi thẳng
652.400 1.141.700
THC 139.800 VNĐ / CBM
AMS 233.000 VNĐ / Set
CFS 186.400 VNĐ / CBM
Bill fee 582.500 VNĐ / Set
841.130
DDC 654.730 VNĐ / CBM
Handling charge 186.400 VNĐ / Shipment
2.635.230 31-12-2020