Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Công ty Sealight Logistics Incheon
> Hai Phong
CFS / CFS
Hàng khác
Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
23.300 932.000
DDC 116.500 VNĐ / CBM
Handling charge 0 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 233.000 VNĐ / Set
CFS 349.500 VNĐ / CBM
CIC 116.500 VNĐ / CBM
LSS 116.500 VNĐ / CBM
955.300 31-10-2020
Công ty Sealight Logistics Singapore
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
23.300 1.467.900
DDC 139.800 VNĐ / CBM
Handling charge 233.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 582.500 VNĐ / Set
CFS 396.100 VNĐ / CBM
CIC 116.500 VNĐ / CBM
1.491.200 31-10-2020
Công ty Sealight Logistics Incheon
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
1.421.300
DDC 139.800 VNĐ / CBM
Handling charge 233.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 466.000 VNĐ / Set
CFS 372.800 VNĐ / CBM
CIC 93.200 VNĐ / CBM
LSS 116.500 VNĐ / CBM
1.421.300 31-10-2020
Công ty Sealight Logistics Busan
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
1.421.300
DDC 139.800 VNĐ / CBM
Handling charge 233.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 466.000 VNĐ / Set
CFS 372.800 VNĐ / CBM
CIC 93.200 VNĐ / CBM
LSS 116.500 VNĐ / CBM
1.421.300 31-10-2020
Công ty Sealight Logistics Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
-582.500 1.351.400
DDC 116.500 VNĐ / CBM
Handling charge 233.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 582.500 VNĐ / Set
CFS 349.500 VNĐ / CBM
CIC 69.900 VNĐ / CBM
768.900 31-10-2020
Công ty Sealight Logistics Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
-466.000 1.351.400
DDC 116.500 VNĐ / CBM
Handling charge 233.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 582.500 VNĐ / Set
CFS 349.500 VNĐ / CBM
CIC 69.900 VNĐ / CBM
885.400 31-12-2020
Công ty Sealight Logistics Guangzhou
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
-233.000 1.351.400
DDC 116.500 VNĐ / CBM
Handling charge 233.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 582.500 VNĐ / Set
CFS 349.500 VNĐ / CBM
CIC 69.900 VNĐ / CBM
1.118.400 31-12-2020
Công ty Sealight Logistics Tianjin
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 10 Ngày
Đi thẳng
-466.000 1.351.400
DDC 116.500 VNĐ / CBM
Handling charge 233.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 582.500 VNĐ / Set
CFS 349.500 VNĐ / CBM
CIC 69.900 VNĐ / CBM
885.400 31-12-2020
Công ty Sealight Logistics Shenzhen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 /Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
-466.000 1.351.400
DDC 116.500 VNĐ / CBM
Handling charge 233.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 582.500 VNĐ / Set
CFS 349.500 VNĐ / CBM
CIC 69.900 VNĐ / CBM
885.400 31-12-2020
Công ty Sealight Logistics Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
CFS / CFS
Hàng thường
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
-349.500 1.351.400
DDC 116.500 VNĐ / CBM
Handling charge 233.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 0 VNĐ / CBM
D/O 582.500 VNĐ / Set
CFS 349.500 VNĐ / CBM
CIC 69.900 VNĐ / CBM
1.001.900 31-12-2020