Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Loại container ETD Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí cảng đi Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
CÔNG TY CP LOGISTICS VIETNAM Vung Tau
> Bangkok
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
2.277.000 VNĐ
Chi tiết
EBS 1.150.000 VNĐ / Cont
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
2.300.000 VNĐ 4.577.000 VNĐ 31-12-2019
CÔNG TY CP LOGISTICS VIETNAM Vung Tau
> Bangkok
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
3.427.000 VNĐ
Chi tiết
EBS 2.300.000 VNĐ / Cont
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
9.200.000 VNĐ 12.627.000 VNĐ 31-12-2019
Vina Supply Chain JSC Ho Chi Minh
> Tianjin
20'GP 10 Ngày
Đi thẳng
1.817.000 VNĐ
Chi tiết
EBS 690.000 VNĐ / Cont
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
1.150.000 VNĐ 2.967.000 VNĐ 31-12-2019
Vina Supply Chain JSC Ho Chi Minh
> Tianjin
40'GP 10 Ngày
Đi thẳng
2.507.000 VNĐ
Chi tiết
EBS 1.380.000 VNĐ / Cont
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
2.300.000 VNĐ 4.807.000 VNĐ 31-12-2019
Vina Supply Chain JSC Ho Chi Minh
> Tianjin
40'HQ 10 Ngày
Đi thẳng
2.507.000 VNĐ
Chi tiết
EBS 1.380.000 VNĐ / Cont
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
2.300.000 VNĐ 4.807.000 VNĐ 31-12-2019
Vina Supply Chain JSC Ho Chi Minh
> Chittagong
20'GP Thứ 5/ 18 Ngày
Chuyển tải
3.772.000 VNĐ
Chi tiết
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
THC 2.645.000 VNĐ / Cont
11.500.000 VNĐ 15.272.000 VNĐ 30-11-2019
Vina Supply Chain JSC Ho Chi Minh
> Chittagong
40'GP Thứ 5/ 18 Ngày
Chuyển tải
4.922.000 VNĐ
Chi tiết
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
THC 3.795.000 VNĐ / Cont
18.400.000 VNĐ 23.322.000 VNĐ 30-11-2019
Vina Supply Chain JSC Ho Chi Minh
> Chittagong
40'HQ Thứ 5/ 18 Ngày
Chuyển tải
4.922.000 VNĐ
Chi tiết
DOC 920.000 VNĐ / B/L
SLF 207.000 VNĐ / Cont
THC 3.795.000 VNĐ / Cont
18.400.000 VNĐ 23.322.000 VNĐ 30-11-2019