Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Nhava Shev
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Shev, Maharashtra, India
20'GP Thứ 6 22 Ngày
Đi thẳng
4.954.100
Chi tiết
THC 2.778.000 VNĐ / Cont
BILL 208.350 VNĐ / B/L
SEAL 879.700 VNĐ / Cont
WRC 1.088.050 VNĐ / Cont
18.057.000 23.011.100 30-11-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Karachi
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Thứ 6 22 Ngày
Chuyển tải
4.954.100
Chi tiết
BILL 879.700 VNĐ / B/L
SEAL 208.350 VNĐ / Cont
WRC 1.088.050 VNĐ / Cont
THC 2.778.000 VNĐ / Cont
18.520.000 23.474.100 30-11-2020
Ho Chi Minh
> Jeddah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
20'GP Thứ 6 17 Ngày
Chuyển tải
3.821.200
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 2.679.500 VNĐ / Cont
22.717.500 26.538.700 10-11-2020
Ho Chi Minh
> Jeddah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
40'GP Thứ 6 17 Ngày
Chuyển tải
5.102.700
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.961.000 VNĐ / Cont
33.785.000 38.887.700 10-11-2020
Ho Chi Minh
> Jeddah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
40'HQ Thứ 6 17 Ngày
Chuyển tải
5.102.700
Chi tiết
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 3.961.000 VNĐ / Cont
33.785.000 38.887.700 10-11-2020
Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Thứ 2 /Thứ 3 22 Ngày
Chuyển tải
4.747.080
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / Cont
TELEX 814.450 VNĐ / Cont
32.578.000 37.325.080 23-11-2020
Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'HQ Thứ 2 /Thứ 3 22 Ngày
Chuyển tải
6.143.280
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / Cont
TELEX 814.450 VNĐ / Cont
75.627.500 81.770.780 23-11-2020
Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
5.615.300
Chi tiết
EBS 302.900 VNĐ / Cont
DOC 932.000 VNĐ / B/L
SLF 209.700 VNĐ / Cont
THC 2.679.500 VNĐ / Cont
Origin Landfreight 1.491.200 VNĐ / Cont
68.269.000 73.884.300 05-11-2020