Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 7 30 Ngày
Đi thẳng
5.561.530
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
BILL FEE 930.800 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
TELEX 814.450 VNĐ / Cont
AMS 814.450 VNĐ / Cont
76.325.600 81.887.130 07-11-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Houston
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
20'GP Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
4.590.100
Chi tiết
THC 2.796.000 VNĐ / Cont
BILL 885.400 VNĐ / B/L
SEAL 209.700 VNĐ / Cont
EMS 699.000 VNĐ / Cont
97.860.000 102.450.100 30-11-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Houston
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'GP Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
5.988.100
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 885.400 VNĐ / B/L
SEAL 209.700 VNĐ / Cont
EMS 699.000 VNĐ / Cont
116.267.000 122.255.100 30-11-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Houston
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'HQ Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
5.988.100
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
BILL 885.400 VNĐ / B/L
SEAL 209.700 VNĐ / Cont
EMS 699.000 VNĐ / Cont
115.335.000 121.323.100 30-11-2020
Shanghai
> Hai Phong (Nam Hai Dinh Vu Port)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong (Nam Hai Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
7.656.000
Chi tiết
THC 4.176.000 VNĐ / Cont
CIC 2.320.000 VNĐ / Cont
CLN 232.000 VNĐ / Cont
DOC 928.000 VNĐ / Cont
14.848.000 22.504.000 06-11-2020
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 2 /Thứ 7 21 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
31.414.500 37.441.430 30-11-2020
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
4.630.730
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
19.779.500 24.410.230 15-11-2020
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
32.112.600 38.139.530 15-11-2020