Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh
> Melbourne
CY / CY
Hàng thường
Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
116,250 581,250
THC 186.000 VNĐ / CBM
AMS 116.250 VNĐ / CBM
CFS 162.750 VNĐ / CBM
PSS 116.250 VNĐ / CBM
4,882,500
DDC 2.790.000 VNĐ / CBM
Handling charge 697.500 VNĐ / Shipment
D/O 697.500 VNĐ / Set
Security 697.500 VNĐ / Shipment
5,580,000 31-01-2020