Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển
/Lộ trình
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Booking
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(SHA)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
6,346,000 673,075
Chi tiết
x-ray 475 VNĐ / Kg
AWB 237.500 VNĐ / AWB
AMS 356.250 VNĐ / AWB
7,019,075 14-06-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Hangzhou, Zhejiang, China(HGH)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
6,236,448 661,456
Chi tiết
X-RAY 467 VNĐ / Kg
AWB 233.400 VNĐ / AWB
AMS 350.100 VNĐ / AWB
6,897,904 14-06-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
6,236,448 661,456
Chi tiết
X-RAY 467 VNĐ / Kg
AWB 233.400 VNĐ / AWB
AMS 350.100 VNĐ / AWB
6,897,904 14-06-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Kuala Lumpur,1 Malaysia(KUL)
Thứ 5/ Thứ 6 1 Ngày
SGN-KUL

Đi thẳng
9,827,950 667,124
Chi tiết
X-RAY 471 VNĐ / Kg
AWB 235.400 VNĐ / AWB
AMS 353.100 VNĐ / AWB
10,495,074 31-05-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Tokyo, Honshu, Japan(NRT)
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 1 Ngày
SGN-NRT

Đi thẳng
26,732,024 863,683
Chi tiết
THC 1.177 VNĐ / Kg
X-RAY 471 VNĐ / Kg
AWB 235.400 VNĐ / AWB
AMS 353.100 VNĐ / AWB
Handling 0 VNĐ / Shipment
27,595,707 31-05-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Hong Kong(HKG)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
5,104,021 666,273
Chi tiết
X-RAY 470 VNĐ / Kg
AWB 235.100 VNĐ / AWB
AMS 352.650 VNĐ / AWB
5,770,294 03-05-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Hong Kong(HKG)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
4,711,404 666,273
Chi tiết
X-RAY 470 VNĐ / Kg
AWB 235.100 VNĐ / AWB
AMS 352.650 VNĐ / AWB
5,377,677 03-05-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Seoul, South Korea(ICN)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
14,134,212 666,273
Chi tiết
X-RAY 470 VNĐ / Kg
AWB 235.100 VNĐ / AWB
AMS 352.650 VNĐ / AWB
14,800,485 03-05-2020