Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển
/Lộ trình
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Booking
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(SHA)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
6.346.000 673.075
Chi tiết
x-ray 475 VNĐ / Kg
AWB 237.500 VNĐ / AWB
AMS 356.250 VNĐ / AWB
7.019.075 14-06-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Hangzhou, Zhejiang, China(HGH)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
6.236.448 661.456
Chi tiết
X-RAY 467 VNĐ / Kg
AWB 233.400 VNĐ / AWB
AMS 350.100 VNĐ / AWB
6.897.904 14-06-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
6.236.448 661.456
Chi tiết
X-RAY 467 VNĐ / Kg
AWB 233.400 VNĐ / AWB
AMS 350.100 VNĐ / AWB
6.897.904 14-06-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Kuala Lumpur,1 Malaysia(KUL)
Thứ 5 /Thứ 6 1 Ngày
SGN-KUL

Đi thẳng
9.827.950 667.124
Chi tiết
X-RAY 471 VNĐ / Kg
AWB 235.400 VNĐ / AWB
AMS 353.100 VNĐ / AWB
10.495.074 31-05-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Tokyo, Honshu, Japan(NRT)
Thứ 3 /Thứ 5 /Thứ 6 1 Ngày
SGN-NRT

Đi thẳng
26.732.024 863.683
Chi tiết
THC 1.177 VNĐ / Kg
X-RAY 471 VNĐ / Kg
AWB 235.400 VNĐ / AWB
AMS 353.100 VNĐ / AWB
Handling 0 VNĐ / Shipment
27.595.707 31-05-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Hong Kong(HKG)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
5.104.021 666.273
Chi tiết
X-RAY 470 VNĐ / Kg
AWB 235.100 VNĐ / AWB
AMS 352.650 VNĐ / AWB
5.770.294 03-05-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Hong Kong(HKG)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
4.711.404 666.273
Chi tiết
X-RAY 470 VNĐ / Kg
AWB 235.100 VNĐ / AWB
AMS 352.650 VNĐ / AWB
5.377.677 03-05-2020
NEWS FREIGHT CO.,LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Seoul, South Korea(ICN)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
14.134.212 666.273
Chi tiết
X-RAY 470 VNĐ / Kg
AWB 235.100 VNĐ / AWB
AMS 352.650 VNĐ / AWB
14.800.485 03-05-2020