Tìm giá nhanh

Forwarder Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển
/Lộ trình
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Booking
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Barcelona, Catalonia, Spain(BCN)
Hàng ngày 3 Ngày
Chuyển tải
10,095,150 426,405
Chi tiết
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AMS 348.750 VNĐ / AWB
10,521,555 29-02-2020
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Jakarta, Indonesia(CGK)
Hàng ngày 3 Ngày
Chuyển tải
4,853,438 426,405
Chi tiết
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AMS 348.750 VNĐ / AWB
5,279,843 29-02-2020
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Auckland, New Zealand(AKL)
Hàng ngày 3 Ngày
Chuyển tải
15,142,725 426,405
Chi tiết
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AMS 348.750 VNĐ / AWB
15,569,130 29-02-2020
LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
5,435,850 426,405
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 46.500 VNĐ / AWB
AMS 69.750 VNĐ / AWB
Handling 232.500 VNĐ / Shipment
5,862,255 31-01-2020
LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
4,853,438 612,405
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 116.250 VNĐ / AWB
AMS 69.750 VNĐ / AWB
Handling 232.500 VNĐ / Shipment
FWB 116.250 VNĐ / Shipment
5,465,843 31-01-2020
LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
6,600,675 589,155
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 116.250 VNĐ / AWB
AMS 116.250 VNĐ / AWB
Handling 232.500 VNĐ / Shipment
CCC 46.500 VNĐ / Shipment
7,189,830 31-01-2020
LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Hàng ngày 1 Ngày
SGN-PVG

Đi thẳng
6,988,950 798,405
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 186.000 VNĐ / AWB
AMS 139.500 VNĐ / AWB
Handling 232.500 VNĐ / Shipment
CCC 46.500 VNĐ / Shipment
FWB 116.250 VNĐ / Shipment
7,787,355 31-01-2020
GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP. Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Jakarta, Indonesia(CGK)
Hàng ngày 3 Ngày
SGN-SZB-CGK

Chuyển tải
5,629,988 426,405
Chi tiết
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 348.750 VNĐ / AWB
6,056,393 31-12-2019