Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Điều kiện giao nhận Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Hai Phong
> Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
116.000 2.412.800
THC 185.600 VNĐ
CFS 185.600 VNĐ
Bill fee 696.000 VNĐ / Set
LSS 185.600 VNĐ
GRI 580.000 VNĐ
TELEX 580.000 VNĐ / CBM
6.751.200
D/O 1.832.800 VNĐ / Set
CFS 742.400 VNĐ
LSS 69.600 VNĐ
HC 881.600 VNĐ / Set
GATE CHARGE 2.830.400 VNĐ / Set
CAR PARK 394.400 VNĐ / Set
9.280.000 31-05-2022
Hai Phong
> Keelung
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Keelung, Taiwan
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
232.000 2.644.800
THC 185.600 VNĐ
CFS 185.600 VNĐ
Bill fee 696.000 VNĐ / Set
GRI 812.000 VNĐ
LSS 185.600 VNĐ
TELEX 580.000 VNĐ / Set
3.155.200
D/O 2.784.000 VNĐ / Set
CFS NON-HAZ 324.800 VNĐ
LSF 46.400 VNĐ
6.032.000 31-05-2022
Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 /Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
232.000 1.276.000
D/O 580.000 VNĐ / Set
CFS 696.000 VNĐ / CBM
1.508.000 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
CFS / CFS
Thứ 4 /Thứ 5 /Chủ nhật 10 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.346.000
THC 138.000 VNĐ / CBM
CFS 184.000 VNĐ / CBM
Bill fee 690.000 VNĐ / Set
AFR 115.000 VNĐ / Set
LSS 69.000 VNĐ / CBM
RR 920.000 VNĐ / CBM
FUMI ( IF NEED) 230.000 VNĐ / Set
2.346.000 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
CFS / CFS
Thứ 5 /Chủ nhật 10 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.346.000
THC 138.000 VNĐ / CBM
CFS 184.000 VNĐ / CBM
Bill fee 690.000 VNĐ / Set
LSS 69.000 VNĐ / CBM
AFR 115.000 VNĐ / Set
RR 920.000 VNĐ / CBM
FUMI ( IF NEED) 230.000 VNĐ / Set
2.216.280
CFS 705.640 VNĐ
THC 301.300 VNĐ
DO 1.040.750 VNĐ / Shipment
DRS 141.910 VNĐ
CIC 26.680 VNĐ
4.562.280 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Thứ 2 /Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.001.000
THC 138.000 VNĐ / CBM
CFS 184.000 VNĐ / CBM
Bill fee 690.000 VNĐ / Set
EBS 115.000 VNĐ / CBM
LSS 69.000 VNĐ / CBM
RR 575.000 VNĐ / CBM
FUMI 230.000 VNĐ / Set
4.600.000
Handling charge 527.390 VNĐ / Shipment
CFS 527.390 VNĐ
DOCS 1.728.680 VNĐ / Set
GATE 1.757.890 VNĐ / Shipment
LSS 58.650 VNĐ
6.601.000 31-05-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Thứ 2 /Thứ 6 2 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
2.001.000
THC 138.000 VNĐ / CBM
CFS 184.000 VNĐ / CBM
Bill fee 690.000 VNĐ / Set
EBS 115.000 VNĐ / CBM
LSS 69.000 VNĐ / CBM
RR 575.000 VNĐ / CBM
FUMI 230.000 VNĐ / Set
7.435.440
LCL 418.140 VNĐ / CBM
THC 215.280 VNĐ / CBM
PSA 28.980 VNĐ / CBM
DO 2.980.800 VNĐ / Shipment
AGENCY 579.600 VNĐ / Set
FKL 1.242.000 VNĐ / CBM
DN 662.400 VNĐ / Set
TALLY 331.200 VNĐ / Set
WAREHOUSE CHARGE 496.800 VNĐ / CBM
WASHING 165.600 VNĐ / Set
DIESEL 82.800 VNĐ / Set
FTZ 99.360 VNĐ / CBM
CONGESTION 132.480 VNĐ / CBM
9.436.440 31-05-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Chennai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 /Chủ nhật 17 Ngày
Đi thẳng
2.070.000 1.311.000
THC 184.000 VNĐ / CBM
CFS 276.000 VNĐ / CBM
LSS 276.000 VNĐ / CBM
GRI 575.000 VNĐ / CBM
3.381.000 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 /Chủ nhật 17 Ngày
Đi thẳng
2.070.000 1.311.000
THC 184.000 VNĐ / CBM
CFS 276.000 VNĐ / CBM
LSS 276.000 VNĐ / CBM
GRI 575.000 VNĐ / CBM
3.381.000 31-05-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Colombo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 7 Ngày
Đi thẳng
3.174.000 1.817.000
THC 345.000 VNĐ / CBM
CFS 414.000 VNĐ / CBM
LSS 414.000 VNĐ / CBM
GRI 644.000 VNĐ / CBM
4.991.000 31-05-2022

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.