Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Hai Phong (Hai Phong Port)
> Fuzhou
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Fuzhou, Fuzhou, Fujian, China
20'RF Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
7.015.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
Telex 805.000 VNĐ / B/L
AFS 805.000 VNĐ / B/L
29.900.000 36.915.000 31-05-2022
Hai Phong (Hai Phong Port)
> Fuzhou
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Fuzhou, Fuzhou, Fujian, China
40'RF Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
8.280.000
Chi tiết
THC 5.405.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
Telex 805.000 VNĐ / B/L
AFS 805.000 VNĐ / B/L
64.400.000 72.680.000 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
20'GP Thứ 7 /Chủ nhật 23 Ngày
Chuyển tải
4.739.600
Chi tiết
THC 2.774.400 VNĐ / Cont
BILL 924.800 VNĐ / B/L
SEAL 231.200 VNĐ / Cont
telex 809.200 VNĐ / B/L
180.336.000 185.075.600 31-05-2022
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
40'GP Thứ 7 /Chủ nhật 23 Ngày
Chuyển tải
6.126.800
Chi tiết
THC 4.161.600 VNĐ / Cont
BILL 924.800 VNĐ / B/L
SEAL 231.200 VNĐ / Cont
telex 809.200 VNĐ / B/L
221.952.000 228.078.800 31-05-2022
Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 3 /Thứ 6 17 Ngày
Chuyển tải
6.900.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
TELEX 345.000 VNĐ / B/L
ISOCC 2.645.000 VNĐ / Cont
13.340.000 20.240.000 30-06-2022
Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Thứ 3 /Thứ 6 17 Ngày
Chuyển tải
10.925.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
TELEX 345.000 VNĐ / B/L
ISOCC 5.290.000 VNĐ / Cont
26.680.000 37.605.000 30-06-2022
Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Thứ 3 /Thứ 6 17 Ngày
Chuyển tải
10.925.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
TELEX 345.000 VNĐ / B/L
ISOCC 5.290.000 VNĐ / Cont
26.680.000 37.605.000 30-06-2022
Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 2 /Thứ 3 /Thứ 4 13 Ngày
Chuyển tải
6.900.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
ISOCC 2.645.000 VNĐ / Cont
TELEX 345.000 VNĐ / B/L
13.340.000 20.240.000 30-06-2022
Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 2 /Thứ 3 /Thứ 4 13 Ngày
Chuyển tải
10.925.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
ISOCC 5.290.000 VNĐ / Cont
TELEX 345.000 VNĐ / B/L
26.680.000 37.605.000 30-06-2022
Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 2 /Thứ 3 /Thứ 4 13 Ngày
Chuyển tải
10.925.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
ISOCC 5.290.000 VNĐ / Cont
TELEX 345.000 VNĐ / B/L
26.680.000 37.605.000 30-06-2022

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.